Thursday, April 5, 2007

मला मराठीत लिहायचय !

नमस्कार,
बरेच दिवस विचारच करीत होतो कि मराठीत काही लिहाव. काय लिहाव याचाच विचार करताना मनात आले आपल्याला बरीच माणसे भेटतात. अशाच वल्लींवर लिहीता येइल.
तर तडक आज हा Blog तयार केला आणी माझ्या मराठी बांधवांना (हो भगीनी सुध्धा) भेटायला एक जागा तयार झाली.
माझं लेखन आवडल तर कळवा आणी नाही आवडल तरीही ! आपले विचार Comment मधे द्यायला विसरु नका.
तर नियमीत भेटत राहूया इथेच.

दिनेश.

No comments:

Join Yahoo Group : Quotespedia.

Subscribe to Quotespedia
Powered by groups.yahoo.com